Landskapsbilete frå Herøy Havland

Venligst ikkje kopier bileta utan løyve. Ta kontakt om du ynskjer fotoutskrift av nokon av motiva.